Intelligente Trafikk Systemer (ITS) - Når kommer dette på motorsyklene våre?


Intelligente Trafikk Systemer er et relativt nytt begrep som vi ennå ikke er så alt for godt kjent med. De såkalte ITS systemene er imidlertid på full fart inn i dagens biler og lvogntog, mye tyder på at vi snart også vil se mer av dette på motorsyklene våre og skal vi tro forskerne så vil disse systemene komme til å levere vesentlige bidrag til sikkerhet og ulykkesstatistikk.

Hva er ITS?

Amerikanske forskere har jobbet med dette siden tidlig på 2000 tallet og de er i dag enige om at ITS systemer som nå klargjøres for bruk i bil også er relevante for motorsykler. Intelligente Transport Systemer består av kompeuter algoritmer, sensor og satellitt teknologi som samler og behandler data som er viktig for bedre sikkerheten på veiene.

ITS systemene henter informasjon fra et sensornettverk som sender data til databanker som analyserer og kommuniserer konklusjoner og læring til alle trafikanter i nettverket. ITS systemene kan samle kjøredata eller informasjon om nær sagt alt som er relevant for din kjøretur og presenterer informasjonen for deg som advarsler til kjøretøyet eller i visiret på hjelmen før en eventuell fare inntreffer. Nyttig.

Noe av disse dataene kan presenteres som informasjon til kjøreinstrumenter, andre data kan settes direkte i sammenheng med operasjonen av kjøretøyet og kan rett og slett overstyre funksjoner. Eksempelvis detektere objekter i veibanen som umiddelbart aktiverer en bremsesekvens eller fartsavpasning. Forskningsmiljøene og FEMA (The Eoropean Agenda for Motorcycle Safety) er enige om at dette er et viktig satsningsområde, og vi vil nok om ikke lang tid se at teknologi som i disse dager blir tilgjengelig i biler også overføres til bruk i motorsykler.

Introduksjonen av de nye digitale TFT instrumentene vil forenkle en slik utvikling da formidling og presentasjon av ITS data vil bli langt enklere.

Hva vil ITS systemene omfatte på motorsykler?

Skal vi tro forskerne så vil ITS systemene i fremtiden omfatte aktiv farevarsling av kollisjonsrisiko, kurvehastighetsalarmer, deteksjon av bevegelige objekter, veikryss alarmer, informasjon om kjøreforhold, trafikkavviklingsinformasjon, førertilstansmåling og tilgjengeliggjøring av data og informasjon fra kjøretøy som allerede har kjørt din strekning. Såkalt "GeoFensing" kan til og med komme til å styre fartsbegrensninger i spesielle områder med høy risikoeksponering.

Det meste av dagens tilgjengelige teknologi er utviklet med tanke på bruk i biler, men forskerne er enige om at utviklingspotensialet for bruk i motorsykler er stort. Selvfølgelig vil det ta noe tid å tilpasse denne teknologien til motorsykler . Standardisering og serieproduksjon er alltid et volum og kostnadsspørsmål. Som alltid vil nok high-end modellene få dette utstyret først.

Industrielle aktører er i full gang med produktutvikling og store bilaterale forskningsprogrammer skal sikre fremdrift og teknologiutvikling Skal vi tro forskerne og FEMA så kommer vi altså til å se mye mere av denne teknologien i årene som kommer. Spennende blir det.

#sportstourer #turismo #motorsykkel #kjøpsanbefalt #toppscore

Om Biker Dudes

Biker Dudes har etablert denne siden for å dele glede, kunnskap og erfaring med alle som er glad i motorsykler.

  • Black Facebook Icon
Recent Posts: