Forskning viser at "lane-splitting" er mindre farlig og mere miljøvennlig enn antatt

Kilde: New Atlas news

Amerikansk forskning utført ved univerisitetet i Berkeley bekrefter det motorsyklister mener å ha vist i mange år, nemlig at kjøring mellom filene er mere effektivt, miljøvennlig og sikrere enn det bilister opplever!

Studien utført ved Berkeley viser altså at kjøring mellom filene er sikrere og mere effektivt for båre motorsyklister og bilister, i tillegg har det en påvist miljøgevinst. Studien viser også at det er sikrere for motorsyklisten å ikke oppføre seg som en bil i kø da påkjørsler bakfra representerer en så høy andel som 40% av ulykkene som skjer under slike forhold!

Men, en viktig forutsetning er at motorsyklisten ikke må bevege seg vesentlig raskere enn køen. Gjør du det som fører, øker risikonivået dramatisk for deg selv og andre.

Studien viser lettere skader

Studien viser at skadeomfanget som påvises som en følge av kjøring mellom filer er mindre enn ved andre typer hendelser. Studien viser at denne typen hendelser gir 45% færre hodeskader, 21% færre nakkeskader. 32% færre skader på kroppen, 12% færre skader på armer og ben og 55% færre dødsfall.

Forskerne ved Berkeley setter dette i sammenheng med at det utløses mindre energi i hendelsesøyeblikket da de involverte objektene beveger seg i samme retning og tilnærmet lik fart.

Miljøgevinseter og økt effektivitet

Forskningsresultatene viser også at motorsyklistene bidrar mye til å øke køens effektivitet og derav utslippene til luft. Altså et direkte positivt miljøbidrag. Færre biler i køen , økt mobilitet og økt effektivitet i avvikling av trafikken. Vi får anta og håpe at norske politikere forstår dette når de jobber videre med avgiftspolitikken.

Men husk

Men husk forutsetningen er at motorsyklisten ikke beveger seg vesentlig raskere enn køen. Endrer du som motorsyklist på denne forutsetningen, endrer du eksponeringen for deg selv og andre trafikanter dramatisk. Ser vi tilbake på beskjeden vi fikk fra Politiets trafikkenhet så er altså dette i strid med Veitrafikklovens § 3 som sier av vi skal utvise varsomhet og samarbeide i trafikken. Gjør vi ikke det kommer vi på radaren og det får med høy sannslynlighet konsekvenser.

Kjør pent og "happy biking"

#sportstourer #turismo #motorsykkel #kjøpsanbefalt #toppscore

Om Biker Dudes

Biker Dudes har etablert denne siden for å dele glede, kunnskap og erfaring med alle som er glad i motorsykler.

  • Black Facebook Icon
Recent Posts: