Vi har besøkt politiets trafikkorps og motorsykkelelite - og de har mange gode råd

BikerDudes fikk lov til å komme på besøk hos politiets trafikkorps som også styrer politimotorsyklene i etaten. Målsetningen vår var å lære mere om politiets motorsykkeltjeneste og formidle gode råd til hverdagsmotorsyklisten. Jeg følte meg som en guttunge utenfor godteributikken da jeg rigte på døre på Majorstua, dette var virkelig høytid!

I inngangspartiet står Norges eldste politimotorsykkel, en Harley Davidson med kjennetegn A-222 og en BMW R80 fra 1980 tallet, nostalgiske monumenter.

I døra blir jeg møtt av Finn Erik Grønli som leder Trafikkorpset og politioverkonstabel Stig Henning Sørum som er ansvarlig for rekruttering, trening og kompetanseutvikling i enheten. Begge med 20-30 års erfaring fra denne tjenesten. Møtet med politiet er for meg en litt høytidelig og alvorlig greie, selvfølgelig preget av autoritet og respekt. Jeg må allikevel straks understreke at disse to karene oppleves som utrolig hyggelige og på alle måter vennlige, rett og slett to skikkelige "BikerDudes" som vil oss motorsyklister det aller beste - trygg og sikker ferdsel på motorsykkel.

De første inntrykkene

I det jeg kommer inn oppfatter jeg besluttsom og kort kommunikasjon på sambandet, jeg ledes rett ut igjen og får beskjed om at tre sykler er på vei inn etter eskorte til slottet, det er fredag og statsråd og da er denne gjengen travelt opptatt.

Når vi kommer ut dundrer tre sykler, hvorav en kvinne, inn i rundkjøringen og ned i parkeringsgarasjen. Det første som slår meg når jeg ser de kommer kjørende er hvordan de håndterer syklene - høyt kjøretekniske ferdighetsnivå. Måten de håndterer syklene på får det til å se ut som en "dans" og det er skikkelig tøft. Ikke no fomling her nei!

Hver fredag bistår avdelingen alle forflytninger av regjeringen til og fra statsråd. En av hovedoppgavene til avdelingen er nemlig å levere sikker og effektiv forflytning under offisielle besøk og aktiviteter i Oslo, og de er det jo noen av.

Førerne kjenner tydeligvis rutinene, de vet akkurat hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. De gjennomfører oppdragene sine effektivt og med presisjon, veldig imponerende.

Lov og orden

Når vi kommer ned i garasjen får jeg en "wooow opplevelse", her hersker bokstavlig talt lov og orden og du forstår umiddelbart at her holder man et høyt kvalitetsnivå. Det tar ikke langt tid før jeg opplever at politisjefene har orden, system og autoritet.

De gir korte og effektive meldinger på sambandet. Her forstår alle sine roller og oppgaver og det som skjer rundt meg inne på politihuset preges av effektive rutiner og profesjonalitet. Alt er drillet og godt innøvet. Mottakeren forstår straks hva han eller hun skal gjøre. Disse gutta utøver lederskap, det er det ingen tvil om.

Trafikkorpets oppgaver

Både Finn Erik Grønli og Stig Henning Sørum har lang erfaring fra trafikktjenesten i Politiet og disse gutta har vært med på MYE. Organiseringen av arbeidet rundt dem bærer preg av at disse to bygger enhetens kompetanse på nettopp lang erfaring og kunnskap.

Nede i garasjen viser Finn Erik Grønli frem både sivile og uniformerte kjøretøy og de er alle svært godt motoriserte om noen skulle lure på det!

Trafikkorpset drifter motorsykkeltjenesten men har også ansvaret for åstedskontroll, den såkalte Tango 3.8 enheten som tar ledelsen på skadestedet ved større og alvorlige hendelser og ulykker i Olso politidistrikt. Denne enheten har også kompetanse på større kjøretøy og gjennomfører ofte kontroller i samarbeid med etater som Statens Vegvesen. Disse kontrollene kan omfatte kjøre og hviletid, promille eller tekniske kontroller.

Tango 3.8 kjører gjerne ut etter motorsyklene og er utstyrt for å håndtere alvorlige hendelser eller dødsulykker Dette er en krevende tjensete sier Finn Erik Grønli og vi forstår godt hvorfor han sier det!

Finn Erik forteller videre at Trafikkorpset ellers har mange faste oppgaver som en konsekvens av at enheten er i Oslo. Trafikkorpset dekker i det store og hele all forflytning av det ofisielle Norge. Eskortetjenesten er noe av det mest risikofylte vi gjør, tjenesten omfatter raske forflytninger, starting og stopping og dirigering i tett trafikerte deler av Oslo. Det fortoner seg rett og slett som en utrykning sier Stein Erik Grønli.

Og for de som har opplevd trafikkorpset og politimotorsyklene under slike operasjoner så vet man at disse førerne opptrer bestemt og resolutt. Du er overhodet ikke i tvil om hva polititjenestemannen vil at du skal gjøre. De er utrolig tydelige og dirigeringen gjennomføres raskt og effektivt etter hvert som de forflytter seg fremover, stopper i ett kryss mens neste team er på vei fremover for å stanse trafikken der, slik forflytter de seg fremover for å lede statsoverhoder eller VIPér fremover i normal hastighet frem til bestemmelsesstedet. For førerne av motorsyklene går det fort for seg.

Trafikkorpset skal være en ressurs for Trafikksentralen og må derfor trene regelmessig for å ha de nødvendige ferdighetene tilføyer Stein Erik Grønli.

Rekruttering til tjenesten

Nye tjenestemenn og kvinner rekrutteres fra politiets egne rekker og søkerne må ha førekort klasse AB og selvfølgelig motivasjon og interesse for denne typen tjeneste. Søkerne skal helst ha vært i ordenstjeneste noen år og bør være trygge på seg selv i rollem som polititjenestemann eller kvinne. De må være selvstendige og rolige da de ofte opererer alene eller kommer som førstemann til et åsted.

Her jobber både menn og kvinner og de benytter både bil og motorsykkel som verktøy i tjenesten. Ferdighetsnivået er svært høyt, både utvelgelsen og treningsprogrammene er på alle måter krevende. Stig Henning Sørum er ansvarlig for at alle nyerekrutterte opparbeider nødvendig kunnskap og ferdigheter som trengs for å ta del i denne tjenesten.

Rekrutteringsprosessen består av en formell del som sikrer at nødvendig erfaring og formell kompetanse er på plass. Kandidatene gjennomgår deretter et 7 ukers kompetanse - og treningsprogram hvor ferdighetene utvikles. Det er ikke gitt at alle kommer gjennom denne perioden. Deretter settes tjenestemenn og kvinner inn i tjeneste med en egen mentor for å opparbeide erfaring og utvikle ferdighetene videre. Etter ca ett år kan nyrekrutterte settes inn i full operativ tjeneste, gitt at de har opparbeidet nødvendig ferdigheter.

Syklene utrustes med piggdekk og kjøres hele året og det er litt imponerende med så store maskiner i bruk.

Fakta om syklene

Syklene som brukes i dag er i all hovedsak BMW GS 1200. Trafikkorpset har tidligere kjørt Honda og Suzuki men BMW har vist seg å være en robust arbeidshest som fungerer godt til denne typen tjeneste. De nyeste syklene har 125 hk og 125 Newtonmeter og er derav kraftige. GS 1200 har en stiv rør-ramme hvor motoren er en del av bæringen. GS 1200 har enestående dempefasiliteter med den særegne teleleveren foran og en god aluminium svingarm med kardang og en såkalt paralever bak. Dette utstyret spiser dårlig underlag og gjør sykkelen svært forutsigbar på dårlig vei. Disse komponentene jobber godt sammen og hindrer også effektivt at sykkelen vrir seg i svinger med dårlig underlag.

Syklene utrustes med piggdekk siden de også kjøres på vinteren når forholdene tillater det.

Syklene bærer relativt mye utstyr som støtte til forskjellige typer oppdrag. Sykkelen har utstyr for bevæpning, utstedelse av forelegg, anmeldelser, rapporter, mangellapper, promillekontroller, måleutstyr til avstandsmåling og måling av snittfart, førstehjelpsutstyr og ekstra bekledning til føreren.

De operative utfordringene

Stig Henning Sørum forteller at førerne må ha en rolig personlighet med høy simultankapasitet (evne til å utføre flere oppgaver samtidig). Under oppdrag eller uttrykning skjer det veldig mye rundt føreren som krever kompetanse, trening, ferdigheter og fokus. Alt skjer gjerne raskt og samtidig tilføyer Sørum.

Føreren skal planlegge, ta imot informasjon, kommunisere, vurdere risiko, navigere, kjøre sikkert og effektivt samtidig som han eller hun må forberede seg på å utføre sine politioppgaver når de ankommer hendelsesstedet. Oppgavene er varierte og strekker seg gjerne fra regissert formasjonskjøring til raske utrykninger eller forfølgelse. Sørum ler når han sier at dette slår ihjel myten om at menn ikke klarer å utføre flere oppgaver samtidig.

Hva mener politiet om hverdagsmotorsyklistens adferd

Både Finn Erik Grønnli og Stig Henning Sørum er selv engasjerte motorsyklister og kjenner derfor godt til de forskjellige motorsykkelmiljøene og dem er det mange av. Politiet er i utgangspunktet opptatt av to ting sier Grønli, sikkerhet og Vegtrafikklovens § 3 som sier:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Grønli fremholder at vi som førere må opptre med aktsomhet, varsomhet og ikke utøve fare eller risikabel adferd. Vi må vektlegge vår egen og andres sikkerhet samt at vi må være tilstrekkelig hensynsfulle for å bidra til at trafikken flyter godt iht Veitrafikklovens grunnregler. Opptrer vi egoistisk og i strid med dette prinsippet kommer vi garantert raskt opp på Politiets radar, bokstavelig talt.

Grønli forteller at Politiet veldig raskt spotter vår adferd og gjerne lenge før vi tar igjen eller passerer en patrulje (sivil eller uniformert).Grønle fortelle videre at Politiet med trente øyne kan forutsi hvordan motorsyklister opptrer, ved å observere posisjonering, fart og fartsavpasning, og her syndes det dessverre mye. Mange er rett og slett uforsiktige og uforutsigbare i sin omgang med andre trafikanter og kommer derfor raskt på kant med Veitrafikklovens § 3 fordi de gjennom sin adferd utgjør en fare.

Sørum tilføyer at motorsyklister allerede har mange goder som å kjøre i kollektivfeltet og forsere køer i tett trafikk. Da virker det unødvendig at man alikevel skal tøye grensene og sette seg selv og andre i fare.

Sørum understreker imidlertid at man ikke må generalisere for i all hovedsak møter vi seriøse motorsyklister som opptrer ansvarlig, vedlikeholder dekk og sykkel og bruker nødvendig sikkerhetsutstyr. Likevel peker Sørum på de han omtaler som "turnsko-motorsyklister" som er lettkledde og tydeligvis ikke forstår konsekvensene av sine handlinger. Denne gruppen representerer gjerne en fare for seg selv og andre veifarende og viser ofte til holdninger og adferd vi ikke liker å se.

Sørum tilføyer at både bilister og motorsyklister ofte driver med mye annet ennå kjøre, vi snakker i telefonen, vi hører på musikk, vi bruker teknologi og noen sender sågar mail eller tekstmeldinger mens de kjører, det går ofte galt.

Grønnli legger til at Politiet ofte ser tre gjentagende årsaksforhold ved hendelser eller ulykker:

1. Dårlig veivedlikehold eller skader i veibanen

2. Feil eller mangler ved kjøretøyet

3. Førerfeil

Samtlige av disse årsaksforholdene knyttes uforbeholdent til førerens tolkning og bruk av kjøretøyet. Sørum sier at de ofte ser brutale konsekvenser av slike feilvurderinger.

Hva synes så Politiet om den tekniske tilstanden?

Stig Henning Sørum peker på at hverdagsmotorsyklisten på mange måter gjenspeiler samfunnsstrukturen. Unge mennesker prioriterer i mindre grad materialisme, har mindre penger til rådighet og utstyret kan derfor gjenspeile dette. I voksen alder realiserer vi i større grad drømmer og denne gruppen er derfor ofte langt bedre utrustet.

Både Sørum og Grønli sier egentlig at teknisk og operasjonell risiko styres av holdninger og at mye derfor er avhengig av hva føreren foretar seg oppå sykkelen.

Men Sørum fremholder at den teknske tilstanden stort sett er god og han er opptatt av å kommunisere at folk stort sett, med noen unntak, er flinke til å ta vare på materiellet sitt. Som ansvarlig for Trafikkorpsets kompetanse og ferdighetsutviklling roser han spesielt de førerne som tar tak i seg selv ved å delta på førerutviklingskurs av forskjellige kategorier. Disse programmene støttes av forsikringsbransjen, Statens vegvesen og Politiet og hever nivået på de beste førerne ytterligere. Dette liker vi sier Sørum.

De som er lidenskapelig opptatt av motorsykkel representerer sjelden en fare, de har ofte gode holdninger, kompetanse og erfaring og er ofte riktig og godt utrustet. Det er verre med gruppen som skal realisere seg selv, gjerne kjører lite og har motorsykkel i korte perioder for å kjenne på adrenalin-cicket de får ved å kjøre fort. Denne gruppen representerer ofte de høyeste risikobidragene fordi de mangler kunnskap, erfaring og gode holdninger tilføyer Sørum.

Men, skal du kjøre på vinteren!

Grønli forteller at Politiet fra tid til annen får spørsmål om vinterkjøring fordi folk er klar over at Politiet kjører motorsykkel hele året. Han er veldig klar på at dersom du skal kjøre motorsykkel på vinteren så må du kjenne din besøkelsestid og opptre veldig varsomt. Piggdekk har ikke de samme egenskapene som de dekkene vi bruker på sommeren, og sykkelen vil oppføre seg annerledes. I henhold til Vegtrafikklovens §3 har du nå et særlig ansvar for å være aktsom. Er du i den gruppen som kjører på vinteren har du sannsynligvis mye kjøreerfaring, du bruker sikkerhetsbekledning med god bevegelighet, du bruker solide sko og hansker for å holde deg god og varm.

Grønli viser i denne sammenheng til nyere forskning som har avdekket at kropstempraturen svingte opptil 9 grader innen forsøksgruppen med vinter-motorsyklister, og det er mye når vi snakker om hypotermiske effekter. Nedkjøling sløver oss ned og hever risikoeksponeringen mange ganger. Da begynner vi å gjøre feil som kan representere en risiko for oss selv og andre veifarende, altså nok en gang på kant med Veitrafikklovens grunnregler sier Grønli.

Vær en god ambassadør for egen og andres sikkerhet

Politiet er opptatt av vår og andre trafikanters sikkerhet og Politisjefens 10 klare råd er som følger:

1. Vær en god ambassadør for sikkerhet i trafikken

2. Samarbeid med trafikantene rundt deg

3. Vær generøs og aktsom

4. Bidra til at trafikken flyter godt

5. Søk å utvikle deg selv som fører, delta på kurs og jobb med egne ferdigheter

6. Vær tilstede når du kjører motorsykkel

7. Vær forutsigbar i trafikken

8. Hold materiellet ditt i orden, bytt slitte dekk

9. Sett deg godt inn i Veitrafikkloven, det er denne Politiet måler oss mot

10. Planlegg turen din og kjenn dine egne begrensninger

Kjør pent

#sportstourer #turismo #motorsykkel #kjøpsanbefalt #toppscore #politi #politimotorsykkel #vegtrafikkloven #veitrafikkloven #ulykker #motorsykkelkjøring #vinterkjøring #piggdekk

Om Biker Dudes

Biker Dudes har etablert denne siden for å dele glede, kunnskap og erfaring med alle som er glad i motorsykler.

  • Black Facebook Icon
Recent Posts: